Teoretisk ståsted

Jeg arbejder ud fra en ressourcebaseret tilgang, hvor målet er at styrke de stærke sider så handlemuligheder udvides. Jeg arbejder naturligvis med bearbejdning af fortiden, men fokus er især på justeringer af nutiden og fremtiden.

Jeg er inspireret af systemteoretiske og narrative teorier, der anerkender at vi både påvirker og påvirkes af de sociale kontekster vi befinder os i, men også er præget af vores levede liv.

Jeg anvender indimellem kognitiv adfærdsterapi. En terapiretning hvor der arbejdes bevidst med træning i adfærden (eksponering), samtidig med at samtale omkring tænkningen finder sted. Holdningen er at vi alle styres af tanker, og at man gennem indsigt og tankeændring, kan ændre ellers fastlåste følelser og adfærdsmønstre. Denne terapiform anvendes primært i angst- og OCD- behandling.

Jeg har tavshedspligt og videregiver ikke oplysninger om samtaler eller mine klienter. Psykologer har dog pligt til at lave "ordnede optegnelser", som en sikkerhed både for klient og psykolog. Disse opbevares fortroligt i fem år, hvorefter de makuleres. Jeg laver ikke elektronisk journal, men mine manuelle optegnelser opbevares sikkert og i aflåst brandsikret skab. Jeg er bekendt med og arbejder efter persondataloven.

Jeg er forpligtet til at kommunikere med lægen ved start og afslutning af det terapeutiske arbejde, når du er henvist gennem lægen.

Jeg arbejder efter de etiske principper for nordiske psykologer – hvor jeg arbejder med omhu, samvittighedsfuldhed og uhildethed (upartisk/uden fordomme)

Hvis du får brug for at klage over behandlingen i min klinik, kan dette ske til Psykolognævnet Jeg vil stille mig til rådighed for vejledning, hvis der skulle blive behov for dette.

Jeg modtager selv supervision hver måned.

Sidste nyt:

Som noget nyt tilbyder jeg gruppebehandling for unge i alderen 18-21 år med angst/depression.

Deltagelse er gratis for den unge, hvis der er udstedt henvisning fra lægen.

​Firmainformation

Psykologklinikken Lise Bak

CVR: 29484767

Adresseinformation

Munkegade 8

9900 Frederikshavn

​Kontaktinformation